REKISTERISELOSTE

FinlandTattoo -verkkokauppa, rekisteriseloste

Rekisterinpitäjänä meillä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla. Tämä rekisteriseloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

FinlandTattoo / LSS-Trade Oy

Y-tunnus: 2887500-1

Yhteystiedot

Kristiinanakatu 11, tsto 126

53900 Lappeenranta

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

LSS-Trade Oy / Lidia Sorokina

Kristiinanakatu 11, tsto 126

53900 Lappeenranta

Puh. +358 9 427-23-413

email: info@finlandtattoo.fi 

2. Rekisteröidyt

FinlandTattoo -verkkokaupan rekisterissä ovat FinlandTattoon olemassa olevat asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

Finland Tattoo käsittelee henkilötietoja

 • asiakassuhteen perusteella
 • asiakkaalta saadun suostumuksen perusteella, joka voi olla esimerkiksi messuilla kerätty potentiaalisten asiakkaiden lista tai verkkokaupan yhteydenottolomakkeessa kysytty lupa markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • tuotteista kertominen / markkinointi
 • mahdolliset mielipide- ja markkinatutkimukset
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • yrityksiltä y-tunnus

Muut asiakastiedot

 • tiedot asiakkaan ostamista tuotteista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@finlandtattoo.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme asiakastiedot säännönmukaisesti

 1. asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, eli hänen Finland Tattoo -verkkokaupassa tekemänsä tilauksen kautta.
 2. asiakkaalta itseltään sähköpostin, puhelun, hänen täyttämänsä yhteydenottolomakkeen, palautteen, arvontalipukkeen tms. kautta.
 3. Yritystietorekistereistä (esim. Fonecta) ja muista vastaavista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme missään tapauksessa luovuta tietoja yrityksemme ulkopuolelle muiden yritysten markkinointitarkoituksiin.

Luovutamme tietoja ainoastaan palveluntarjoajille, jotka tuottavat liiketoimintamme mahdollistavia tukipalveluja. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajat on lueteltu kohdassa 8. Henkilötietojen käsittelijät.

Siirrämme tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan käyttäessämme EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevia pilvipalveluja, esimerkiksi uutiskirjeohjelmaa, jotka hyödyttävät liiketoimintaamme ja verkkokauppamme asiakkaita. Huolehdimme tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Kolmansia osapuolia ovat:

 • Finland Tattoo -verkkokaupan maksuliikennepalvelun tarjoaja
 • Finland Tattoon kirjanpitoa hoitava tilitoimisto
 • Finland Tattoon suoramarkkinointia hoitavat toimistot
 • Muut yhteistyökumppanit, jotka ovat välttämättömiä Finland Tattoon liiketoiminnalle

9. Käsittelyn kesto

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Rekisteröity asiakkuus voi poistua rekisteristämme myös itse markkinointisähköposteissamme ja uutiskirjeissämme olevan linkin kautta.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Käytämme tietoja automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin ainoastaan tarjotaksemme asiakkaillemme tuotteita, jotka kiinnostavat heitä. Saatamme esimerkiksi hyödyntää asiakkaidemme tilaushistoriaa tarjotaksemme heille juuri heitä kiinnostavia tuotteita suoramarkkinoinnin avulla. Asiakkaillamme on aina mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi.